İklim değişikliği ile ilgili dünya sivil toplum örgütleri

 •  Birleşmiş Milletler.
 •  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi.
 •  Business and Industry Non-Governmental Organizations İş Dünyası Kuruluşları.
 •  Climate Action Network Küresel İklim Eylem Ağı.
 •  Conference of the Parties Taraflar Konferansı.
 •  Conference of the Parties serving as the Kyoto meeting of the Parties to the Kyoto Protocol Protokolü Tarafları Buluşması olarak işlev gören Taraflar Konferansı.
 •  Economic and Social Council Ekonomik ve Sosyal Konsey.
 •  Environmental Non-Governmental Organizations Çevre Kuruluşları.
 •  European Union Avrupa Birliği.
 • Intergovernmental Panel on Climate Change Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli .
 •  Indigenous Peoples Organizations Yerel Topluluklar.
 •  Kyoto Protocol Kyoto Protokolü.
 •  Local Government and Municipal Authorities Yerel Yönetimler.
 • Non-Governmental Organizations Sivil Toplum Kuruluşları.
 •  Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü .
 •  Research and Independent Non-Governmental Organization  Araştırma Kuruluşları.
 •  Subsidiary Body Yardımcı Organ.
 •  Subsidiary Body for Implementation Yürütme Yardımcı Organı.
 •  Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı.
 •  United Nations Birleşmiş Milletler.
 •  United Nations Convention on Biological Diversity Birleşmiş Milletler Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi.
 •  United Nations Convention to Combat DesertificationBirleşmiş Milletler Çölleşmeyle Mücadele
  Sözleşmesi.
 •  United Nations General Assembly Special SessionBirleşmiş Milletler Genel Kurulu Özel Oturumu.
 •  United Nations Environment Programme Birleşmiş Milletler Çevre Programı.
 •  United Nations Framework Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği.
 •  Convention on Climate Change Çerçeve Sözleşmesi.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Download mp3
Araç çubuğuna atla