Buzulların erimesi

 

buzulların erimesi

BUZULLARIN ERİMESİ

İnsan yeryüzünde görüldüğü andan itibaren birçok doğa felaketiyle karşılaşmıştır. Bu felaketlerden her defasında aklı, mantığı ve bilgisi sayesinde kurtulmayı başarmıştır. Günümüzde ise karşı karşıya kaldığı en büyük diyebileceğimiz felaket Küresel Isınmadır. Küresel Isınmanın diğer doğa felaketlerinden farkı tamamen insan kaynaklı olmasıdır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, aşırı fosil yakıt kullanımı gibi insan aktivitesi sonucu atmosfere aşırı sera gazları salanımı Küresel Isınmanın etkisini giderek artırmaktadır. Küresel Isınma buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık, çölleşme, sel, heyelan, erozyon, kasırga gibi birçok felaketin meydana gelişini tetiklemektedir.
Dünyada büyük bir kaosun yaşanmasına neden olacak felaketlerden biri, kutuplardaki ve yüksek dağlardaki kar ve buzulların giderek hızlı bir şekilde erimesidir. Buzullarda yapılan birçok araştırma buzullardaki hızlı erimeyi kanıtlamaktadır. Küresel Isınmaya bağlı olarak buzullardaki erime miktarı çeşitli senaryolara göre farklı miktarlarda hesaplanmakta, buna bağlı olarak buzul erimelerinin meydana getireceği felaketler de farklı düzeylerde gösterilmektedir. Bilim insanlarının en iyimser tahminlerine göre 21. yüzyılın sonunda denizlerde su seviyesi en az bir metre yükselecektir. Bu konuda tüm bilim insanlarının ortak görüşü, denizlerdeki bir metrelik yükselmenin bile çok büyük felaketler oluşturacağı yönündedir. Küresel Isınmaya neden olan sera gazlarının atmosfere salanımı böyle artmaya devam ederse ve gerekli önlemler acilen alınmazsa, buzullarda meydana gelecek erime miktarına göre deniz seviyelerinde farklı yükselme görülecek ve felaketin derecesi de buna göre artacaktır. Bu deniz yükselmeleri, dünyada açlık, susuzluk ve salgın hastalıklar gibi çok büyük felaketlerin yaşanacağını göstermektedir. Kutuplar ve yüksek dağlardaki buzullar dünya iklim sisteminin, deniz seviyesi ve sıcaklığının, okyanus akıntılarının, tatlı su kaynaklarının ve tüm yaşam alanlarının korunması ve dengelenmesinde çok önemli rol oynamaktadır.
Bu araştırmanın amacı, Yüzyılımızın temel sorunlarından biri olan Küresel Isınmanın dolayısıyla hızlı buzul erimelerinin yaratacağı sorunlara dikkat çekmektir. Tüm toplumların vakit kaybetmeden bu sorunlara birlikte çözüm üretmesi geleceğimizin teminatı olacaktır diyebiliriz.

buzulların erimesi

 

japon bilim insanları yapmış olduğu çalışmalar sonucunda kutuplardaki buzulların erime nedenlerinin sadece küresel ısınma olmadığı bölgedeki sert rüzgarlarında buna etkisi olduğunu ortaya çıkarttı.

Bir büzülün bir yılda kaybettiği toplam buz miktarına yüzeyden erime(ablotion) denir.

Buzulların erimesi Deniz seviyesinin artmasına neden olacaktır. Uzman araştırmacıların çalışmaları sonucunda 21.yy sonucunda denizlerin seviyesini 1 metre kadar yükseleceğini düşünülüyor.

 

 

 

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Download mp3
Araç çubuğuna atla