Yuvarlağın her köşesinden

Buzulların erimesi

  BUZULLARIN ERİMESİ İnsan yeryüzünde görüldüğü andan itibaren birçok doğa felaketiyle karşılaşmıştır. Bu felaketlerden her defasında aklı, mantığı ve bilgisi sayesinde kurtulmayı başarmıştır. Günümüzde ise karşı karşıya kaldığı en büyük diyebileceğimiz felaket Küresel Isınmadır. Küresel Isınmanın diğer doğa felaketlerinden farkı tamamen insan kaynaklı olmasıdır. Hızlı nüfus artışı, sanayileşme, aşırı fosil yakıt kullanımı gibi insan aktivitesi sonucu atmosfere aşırı sera gazları salanımı Küresel Isınmanın etkisini giderek artırmaktadır. Küresel Isınma buzulların erimesi, deniz seviyelerinin yükselmesi, kuraklık, çölleşme, sel, heyelan, erozyon, kasırga gibi birçok felaketin meydana gelişini tetiklemektedir. Dünyada büyük bir kaosun yaşanmasına neden olacak felaketlerden biri, kutuplardaki ve yüksek dağlardaki kar ve buzulların giderek hızlı bir şekilde erimesidir. Buzullarda yapılan birçok araştırma buzullardaki hızlı erimeyi kanıtlamaktadır. Küresel Isınmaya bağlı olarak buzullardaki erime miktarı çeşitli senaryolara göre farklı miktarlarda hesaplanmakta, buna bağlı olarak buzul erimelerinin meydana getireceği felaketler de farklı düzeylerde gösterilmektedir....

Read More
Download mp3
Araç çubuğuna atla