Yuvarlağın her köşesinden

İklim değişikliği ile ilgili dünya sivil toplum örgütleri

 Birleşmiş Milletler.  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi.  Business and Industry Non-Governmental Organizations İş Dünyası Kuruluşları.  Climate Action Network Küresel İklim Eylem Ağı.  Conference of the Parties Taraflar Konferansı.  Conference of the Parties serving as the Kyoto meeting of the Parties to the Kyoto Protocol Protokolü Tarafları Buluşması olarak işlev gören Taraflar Konferansı.  Economic and Social Council Ekonomik ve Sosyal Konsey.  Environmental Non-Governmental Organizations Çevre Kuruluşları.  European Union Avrupa Birliği. Intergovernmental Panel on Climate Change Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli .  Indigenous Peoples Organizations Yerel Topluluklar.  Kyoto Protocol Kyoto Protokolü.  Local Government and Municipal Authorities Yerel Yönetimler. Non-Governmental Organizations Sivil Toplum Kuruluşları.  Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü .  Research and Independent Non-Governmental Organization  Araştırma Kuruluşları.  Subsidiary Body Yardımcı Organ.  Subsidiary Body for Implementation Yürütme Yardımcı Organı.  Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı....

Read More
Download mp3
Araç çubuğuna atla