Yuvarlağın her köşesinden

İklim değişikliği

Fosil yakıtların yakılması, sanayi süreçleri, arazi kullanımı değişiklikleri ve ormansızlaşma gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda, önemli sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden beri hızla artmakta ve doğal sera etkisi kuvvetlenmektedir. Kuvvetlenen sera etkisinin en önemli ve açık etkisi, Yerküre’nin enerjidengesini üzerinde ek bir pozitif ışınımsal zorlama oluşturarak, Yerküre iklimini ısıtmasıdır.  İklim değişikliği “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu değişikler sonucunda dünyamızda var olan bazı iklim olayları olması gerekenden hızlı bir şekilde gerçekleşir ve buda dünyamızdaki canlı ekosistemi olumsuz etkiler. Kutuplardan ormalara, ormanlardan okyanuslara, okyanuslardan solumuş olduğumuz havaya kadar dünyamızdaki her yeri etkiler. Buna en güzel örnekler   Kutupların erimesi Okyanusların yükselmesi Yazların sıcaklık ortalamalarının normalden yüksek olması Kışların normalden daha soğuk olması Ormanları azalması tarım alanlarının daralması havanın kirlenmesi iklim değişikliğinin dünyamızdaki etkileri...

Read More
Download mp3
Araç çubuğuna atla