Yuvarlağın her köşesinden

İklim değişikliği ile ilgili dünya sivil toplum örgütleri

 Birleşmiş Milletler.  Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi.  Business and Industry Non-Governmental Organizations İş Dünyası Kuruluşları.  Climate Action Network Küresel İklim Eylem Ağı.  Conference of the Parties Taraflar Konferansı.  Conference of the Parties serving as the Kyoto meeting of the Parties to the Kyoto Protocol Protokolü Tarafları Buluşması olarak işlev gören Taraflar Konferansı.  Economic and Social Council Ekonomik ve Sosyal Konsey.  Environmental Non-Governmental Organizations Çevre Kuruluşları.  European Union Avrupa Birliği. Intergovernmental Panel on Climate Change Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli .  Indigenous Peoples Organizations Yerel Topluluklar.  Kyoto Protocol Kyoto Protokolü.  Local Government and Municipal Authorities Yerel Yönetimler. Non-Governmental Organizations Sivil Toplum Kuruluşları.  Organisation for Economic Co-operation and Development Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü .  Research and Independent Non-Governmental Organization  Araştırma Kuruluşları.  Subsidiary Body Yardımcı Organ.  Subsidiary Body for Implementation Yürütme Yardımcı Organı.  Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice Bilimsel ve Teknolojik Danışma Yardımcı Organı....

Read More

İklim değişikliği

Fosil yakıtların yakılması, sanayi süreçleri, arazi kullanımı değişiklikleri ve ormansızlaşma gibi çeşitli insan etkinlikleri sonucunda, önemli sera gazlarının atmosferdeki birikimleri sanayi devriminden beri hızla artmakta ve doğal sera etkisi kuvvetlenmektedir. Kuvvetlenen sera etkisinin en önemli ve açık etkisi, Yerküre’nin enerjidengesini üzerinde ek bir pozitif ışınımsal zorlama oluşturarak, Yerküre iklimini ısıtmasıdır.  İklim değişikliği “nedeni ne olursa olsun iklimin ortalama durumunda ve/ya da değişkenliğinde onlarca yıl ya da daha uzun süre boyunca gerçekleşen değişiklikler” biçiminde tanımlanmaktadır. Bu değişikler sonucunda dünyamızda var olan bazı iklim olayları olması gerekenden hızlı bir şekilde gerçekleşir ve buda dünyamızdaki canlı ekosistemi olumsuz etkiler. Kutuplardan ormalara, ormanlardan okyanuslara, okyanuslardan solumuş olduğumuz havaya kadar dünyamızdaki her yeri etkiler. Buna en güzel örnekler   Kutupların erimesi Okyanusların yükselmesi Yazların sıcaklık ortalamalarının normalden yüksek olması Kışların normalden daha soğuk olması Ormanları azalması tarım alanlarının daralması havanın kirlenmesi iklim değişikliğinin dünyamızdaki etkileri...

Read More
Download mp3
Araç çubuğuna atla